Orhan Miroğlu
Festival Onursal  Başkanı

Zeki SİNCAR
Festival Başkanı

Adem SİNCAR
Festival Başkan Yardımcı

Baran MAYDA
Festival Danışmanı

Serdar Sarıtop
Festival Danışman Kurulu Başkanı

Seçil Gülen KOMİ
Festival Konuk Koordinatörü

Sertaç Akkaya
 
Festival Yürütücüsü