"Golden Wheat Awards" öncülüğünde Filmfreewayda

Mardin bölgesinde tarihini kültürünü yeniden benimsetmek ve sanat alanlarını genişletip festivaller ile kısa film yarışmaları dünya’ya Mardin kültürünü sanatını yansıtmak adına bölgenin insanlarını sanata yönlendirmek, Bölge içerisinde tarihte yaşanan ve tarih içinde var olan kültürü sanatla dışa aktarmak için kurulmuştur.

Basında Biz

Festivalimizden Kareler